DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

Eğitim hakkı; diğer hakların bilinip, kullanılmasında ve korunması için
girişimlerde bulunulmasında kilit rol oynar. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 28 ve 29. maddelerinde yer verilmiş, taraf devletlerin eğitim hakkını kabul ettiği ve fırsat eşitliğine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde belirtilen tüm maddelerin uygulanması ve çocuklarımızın haklarına sahip çıkabilmesi için hassasiyetle çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun!

Leave Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir