Kültür Envanteri

Alan/yapı ölçeğinden destinasyon/bölge ölçeğine, Kültürel Miras araştırmaları, analiz ve raporlama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Alan/yapı özelinde koruma ve restorasyon öneri raporları hazırlıyoruz. Mirasın yaşatılması, ekonomiye kazandırılması ve görünürlüğüne yönelik araçlar geliştiriyoruz. Kültür Envanteri kapsamında, Taşınmaz Kültür Varlıkları, Doğal Varlıklar, Gastronomi, Halk Kültürü alanlarında araştırma ve belgeleme çalışmaları yapıyor, envanter yönetim sistemleri geliştiriyoruz

 • Envanter Oluşturma
 • Taşınmaz Kültür Varlıkları
 • Kültür Ekonomisi
 • SWOT Analizi
 • Turizm Potansiyeli Analizi
 • Fotoğraf Çekimi
 • Havadan Fotoğraflama
 • Literatür Araştırma
 • Editöryel Hizmetler
 • Web Portal
 • Envanter Kitabı
 • Rehber Kitap
Kültür Envanteri
Rehber Kitap
Gezi Rotası
İnteraktif Rota Haritası
Online Gezi Rehberi
Kültür Envanteri